www.tstr.co.il

אדריכלות נוף. מרחב. מה שבין הדברים. קשר בין 'תרבות' ובין 'סביבה'. מקום. להתבונן. להגיב למקום. לאלו שחיים ופועלים בו. לדימוי שלו. לקונפליקטים המעצבים אותו. לחלום. לדמיין אפשרויות. לברוא. לתת צורה לרעיון. לבטא את 'היום'. לדייק. להוביל. לשאול שאלות. לעשות. לחשוב יחד.

אדר' נוף ורדית צורנמל (שותפה), אדר' נוף מיכל טורנר (שותפה), אדר' דורונה יוגב,  אדר' נוף ארז ויניק, אדר' נוף איילת בר אילן, אדר' נתנאל לאלום, אדר' נוף לי קמחי , אדר' ואדר' נוף לירן מלכה, הנדסאית נוף שירי ירקוני, אדר' נוף עדי באום טמיר
 
להורדת פרופיל משרד

< English
עיצוב ותכנות סטודיו הטייס