כיכר כי"ח – ירושלים

ככר כיח היושבת על רחוב יפו בירושלים, בסמוך לשוק מחנה יהודה ,וכחלק מקומפלקס גדול שיכלול מגורים. מלונאות ומסחר. מהווה נקודת אתנחתא ,ככר-גן בציר ההומה בתנועת אנשים, סוחרים ורכבת קלה.

את הכיכר שמוגבהת מהמדרכה מחבר אלמנט מדרגות רחב המכיל אזורי ישיבה ייחודיים, ומנצל את הפרשי הטופוגרפיה שנוצרו  ומושך אליו אנשים, לעצור, לשבת, לשהות ולהתבונן בעוברים ושבים.

במפלס העליון כר דשא גדול ועצים, היכול להכיל אירועים משתנים של העירייה.

הכיכר הפכה למקום ייחודי, על הציר המחבר בין שוק מחנה יהודה לעיר העתיקה.

אדריכל אחראי: איילת בר אילן, לירן מלכה
המזמין: עיריית ירושלים, מוריה – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ