אגמון החולה

אגמון החולה

מטרת תכנית האב הייתה יצירת פארק תיירותי אקולוגי בעל שם בינלאומי בפרט בתחום הצפרות אשר יקיים סביבה אקולוגית עשירה בבתי גידול התומכת ב: שמירה העשרה והעצמה של מגוון הביולוגי באתר כמשאב אזורי.קידום סביבה בריאה ומשגשגת למבקרים ולתושבי האזור אשר תשפיע משמעותית חברתית וכלכלית ותסייע להתחדשות אזורית.קידום המודעות וההבנה של ההיסטוריה של האתר כערך חשוב בשמירת הטבע בעתיד.
שאיפת תכנית האב היא לשנות את אופי הביקור באתר מביקור חד פעמי העובר במסלול היקפי ללא מיקוד תכני לביקורים חוזרים באתר ממוקדי תוכן. לאורך הפארק יפותחו 6 מוקדים מרחבים עיקריים, כל מוקד מייחד פרספטיבה שונה לאתר .והחוויה בתוכו תהיה שונה ומגוונת . כל אחד מהמוקדים יאופיין בהתאם לחוויות אותם הוא עובר ועליהם יושם דגש, מבחינת השביל העובר בתוכם , הפרוגרמה אותו הוא מכיל ובתי הגידול בתוכם הוא עובר. לכל אחד מהמוקדים הנחיות אקולוגיות משותפות ומתאימות לבתי הגידול ואופיין ונקודתיות ומותאמות ל''תחנה '' לה הם שייכים, את כל המוקדים ייקשרו דרכים המחולקות לנתיב הסעה, טיול אישי רכוב והליכה רגלית, בכל מוקד תיהיה תחנה , בה ניתן להשאיר את כלי ההגעה ולחוות את המוקד בצורה רגלית.
ששת המוקדים: "המבואה" – שם חדש "הביצות" "המסתור""הגבעה""האגם" "מפגש התעלות"