חניון לילה שידרית, הר הנגב

חניון לילה שידרית, הר הנגב