טרמינל סנטר, אור יהודה

טרמינל סנטר, אור יהודה

בכוחם של שטחי חוץ לקשור "מקום", ברמה הפיזית והסימבולית, אל "שלם" גדול יותר. באור יהודה, ה"פיתוח" של מבנה משרדים חדש יוצא אל מחוץ לתחום הפרויקט ולוקח על עצמו תפקידים אורבאניים ומטרופולינים.
התכנית מייצרת רצף ליניארי של רצועות שונות באופיין ובתפקודן. בכך היא מעצבת מחדש כניסה ראשית לישוב, מהווה "פיילוט" ברצף מטרופוליני של שטחים פתוחים ו"חזית חמישית" למסלול הנחיתה של נתב"ג...