כיכר כי"ח, ירושלים

כיכר כי"ח, ירושלים

ככר כי"ח ממוקמת ברחוב יפו בירושלים, בסמוך לשוק מחנה יהודה, כחלק מקומפלקס גדול אשר מתוכנן לכלול מגורים, מלונאות ומסחר. הככר מהווה נקודת אתנחתא, ככר-גן בציר ההומה בתנועת אנשים, סוחרים ורכבת קלה.
את הככר, אשר מוגבהת מן המדרכה, מחבר אלמנט מדרגות רחב, המכיל אזורי ישיבה ייחודיים תוך ניצול הפרשי הטופוגרפיה. הוא מושך אליו אנשים לעצור, לשבת, לשהות ולהתבונן בעוברים ובשבים. במפלס העליון כר דשא גדול ועצים אשר יכול להכיל אירועים עירוניים משתנים. הככר מייצרת מקום ייחודי לאורך הציר המחבר בין שוק מחנה יהודה למרכז העיר ולעיר העתיקה.