מלון המלך דוד, ירושלים

מלון המלך דוד, ירושלים

מלון ותיק, גן עבות, מעוז של מסורת... חידוש בריכת השחייה של מלון קינג דייויד חייב שינויים מהותיים במערך הגישה לבריכה ובאזורי השהייה סביבה,
השינוי שהצענו מהווה פרשנות לרוח המקום. הבריכה מוסגרה ב"חדר" פורמאלי – פרגולת צל הצופה אל הבריכה ואל חזית המלון ומדרגות ישיבה ארוכות במדשאה מנגד. שביל הגישה החדש לבריכה והצמחייה החדשה שלאורכו תוכננו אף הם ברוח הגן הוותיק.