מע"ר באר שבע

מע"ר באר שבע

מע"ר באר-שבע, הינו מרחב עירוני קיים בגודל של כ-1000 דונם המכיל בתוכו מוקדים עירוניים חשובים כמו התחנה המרכזית, מבנה העירייה, וגם מרכזים תרבותיים וסביבתיים כמו יובל נחל באר-שבע, מרכז ההנצחה ובית-ספר למשחק. את המע"ר תוחמים צירים תנועה ראשיים ותשתיות המפרידות אותו מהמרקם העירוני ושכונות המגורים הסובבות אותו. מטרת התכנית להקנות ולהתוות עקרונות מנחים לחידוש מרכז העיר תוך חיבור שלו למרקם העירוני הקיים. התכנית מחלקת את המרחב הציבורי לשלושה מרכיבים: הפארק הלינארי, הציר האורבני ורחובות המע"ר. הפארק הלינארי מתבסס על תוואי הנחל הקיים ובאמצעות שיקומו יוצר מרחב ירוק חדש למע"ר. הפארק מקרה את פסי הרכבת המפרידים בין העיר לפארק המטרופוליני ובכך מחבר את העיר אליו. הציר האורבני מושתת על תוואי ציר אורבני קיים. צמצום מגרשי חנייה ויצירת רצף הליכתי וויזואלי בין חלקו הצפוני לדרומי של המע"ר מחזק את החיבוריות בין מרכזי התרבות בצפון למרכזים התחבורתיים בדרום וכך גם לשוק העירוני ולעיר העתיקה שמחוץ לגבולות המע"ר. הטיפול ברחובות כולל שינוי חתכי הרחוב, הדגשת הכניסות למע"ר, תוספת שבילי אופניים, הסרת גדרות וצמצום דרכי גישה לרכבים.