פארק הצוק, תל אביב

פארק הצוק, תל אביב

פארק הצוק הוא משאב נדיר, שריד של נוף קודם, של "טרם היות העיר". זוהי החוויה הכמעט אחרונה של נוף פתוח הצמוד למרחב העירוני. עם זאת, אין מדובר בנוף בראשיתי. חלקו מחורץ ודרוס, שימש כמגרש משחקים לרכבי שטח שטחנו אותו עד דק. בתכנון הפארק בחרנו שלא לטשטש את העדויות לפגיעה. השתמשנו בדרכים החרוצות ובשבילים, בהתמוטטויות הקיימות ובשרידי הבסיס הצבאי כחומר גלם ביצירת הפארק. מערך השבילים מושתת על הדרכים הקיימות, בשינויים קלים ותוך פעולה של דילול שבילים, מחיקתם ואיחוי הקרעים. המשוטט במקום יכול לבחור לעצמו נתיב פרטי על מנת לחוות, להשקיף, להסתתר ולגלות.