פארק חירייה

פארק חירייה

חירייה היא תצורת-קרקע ייחודית, נוף-שארית. חומר הבניין שלה הוא זבל, הפסולת של חיי היומיום. מתחת למעטה העפר המכסה אותה, האשפה שלנו עודנה רוחשת חיים.
ההצעה התכנונית רואה את פעולות התחזוקה והתפעול של האתר כזרזים, מחוללי-שינוי. הנוף החדש של פארק חירייה יהיה תוצר של פעולות אלה. הפארק המוצע יחשוף את ה"זבליות" של חירייה, את מוזרותה כתוצר מלאכותי עצום מימדים. באי הפארק יוזמנו לחוות פארק מיוחד במינו, נוף חדש שנברא בתוך תלולית אשפה קולקטיבית, האשפה שלהם עצמם.