פארק נחל בוהו, נתיבות

פארק נחל בוהו, נתיבות

העיר נתיבות הולכת ומתרחבת אל מעבר לנחל בוהו, אזור פראי למראה של ביתרונות לס טבעיים, נטועים. האם ניתן לתכנן רצף של 900 דונם שטח פתוח בלב העיר כך שיהווה "ריאה ירוקה"? איך ניתן להתמודד עם ההשתנות המהירה וההרסנית במבנה הנחל, הנובעת מן ההתחתרות שלו באדמת הלס?
תכנית האב לפארק נחל בוהו נעשתה מתוך "נקודת המבט" של הנחל. גיבשנו חזון לפארק אשר נובע מתוך איכויות המקום ומתחשב בדינאמיקה הטבעית של מערכת הנחל. בתכנית המתאר לעיר הוטמעו הנחיות לגבי אופי המפגש בין הפיתוח העירוני ובין הנחל. הפארק מתבסס ברובו על נופי הנחל והיער הקיימים. פיתוח ופעילות אינטנסיביים בפארק כוונו לקו המפגש בין העיר לנחל על מנת לחזק את הקשרים ביניהם.