גבעת קוזלובסקי, גבעתיים

גבעת קוזלובסקי, גבעתיים

היה היתה גבעה..
הסיפור של גבעת קוזלובסקי הוא הסיפור של גבעתיים. גבעה אחרונה שמאפשרת הצצה אל לפני היות העיר.
אבל הגבעה גם מספרת סיפור של פיתוח, של מאבקים סביבתיים ושל גאווה מקומית על הצלתה מבינוי. הפעולות הראשונות שאנחנו מציעים לעשות על גבעת קוזלובסקי הן פעולות של מחיקה ושל שיקום. בתהליך זה בחרנו לשמר לא רק את בתי הגידול הטבעיים אלא גם משהו מעבר המקום – עדויות מרשימות למתח שבין העיר לגבעה, משיכות מכחול של פיתוח – צינורות, קירות וקווי חציבה. אזורים שהופרו ופונו יעברו שיקום נופי, לרבות יצירת 'גני מקלט' למינים של צמחייה מקומית בסכנת הכחדה.
הבניין הציבורי החדש מיועד לאכלס את 'מוזיאון גבעת הכורכר' , בית למידע גיאומורפולוגי ואקולוגי ומתאבן לחוויית החוץ.
באמצעות פעולות השיקום ותשתית הביקור החדשה – המוזיאון, השביל והמקומות לאורכו - תתמלא הגבעה חיים ופעילות. המתח המתקיים בין גבעת קוזלובסקי ובין קוי התשתית והפיתוח העירוני מהווה חומר גלם להתערבות שלנו במקום. מתח זה מחדד את המהות הנפרדת של נוף הגבעה, 'הנוף האחרון'. המתח בין ה"טבעי" למעשה ידי אדם מנכיח את הדרמה של סיפור הגבעה ומשמר בכך את המורשת שלה, בפרשנות חדשה.