קריית מגדל, פתח תקווה

קריית מגדל, פתח תקווה

לפעמים המיקום הוא הכל... פינת רחוב ז'בוטינסקי, בכניסה לאזור התעסוקה, מול מבנים קיימים של חברת מגדל ולצד חורשת איקליפטוס... שטחי החוץ במתחם ההנהלה החדש של חברת מגדל מגיבים למיקום הייחודי וקושרים את המבנים החדשים אל המרחב העירוני.
השטחים הציבוריים במתחם, הן שטחי החוץ והן החללים הפנימיים, יוצרים רצף של מקומות ומעברים בין המתחם לסביבתו. החורשה הקיימת, המהווה שטח ציבורי פתוח, עוצבה מחדש כפיסת נוף הנצפית מן הרחוב ומן הבניין ומזמינה לאתנחתא בלב האינטנסיביות העירונית.