שביל התגליות בגן הבוטני, ירושלים

שביל התגליות בגן הבוטני, ירושלים

פרויקט שביל התגליות, כהתערבות בתוך הגן הבוטני הקיים, החל כרעיון של אחד מנדבני הגן מנדל קפלן ,אשר ביקש למשוך קהל צעיר לגן ולייצר דרכו לימוד דרך התנסות וחוויה. האתגר היה בשילובו של "גן התגליות" אל תוך הגן הבוטני הקיים, גן ותיק בעל אופי מובהק ואיכויות נדירות (שלמה אהרונסון).
בתחילת הפרויקט הוקצע שטח במרכז הגן אשר היה במצב מוזנח ובו נתבקשנו להציע רעיון לגן התגליות בתוך הגן הבוטני מתוך הבנה שיש צורך להחיות את הגן הקיים ,לגלות אותו ואת הצפון בו. ולא לייצר עוד אטרקציה בתוכו נולד הרעיון של ''שביל התגליות''.
באסטרטגיה זו שנבחרה שזרנו את התכנים והתצוגות לאורך "שביל תגליות", המצטלב עם מערך השבילים הקיים ומחייה פינות בגן כמקומות לתצוגה ופעילות.
השביל יצוק ממדרכי בטון הנבדלים במכוון מאופי הגן הוותיק ומזמינים את המשוטט בגן לצאת להרפתקה אחרת. המטייל עובר דרך שרשרת מתחמים המאירים צדדים שונים של עולם הצומח :מתחם המים, מתחם הסלעים, משם השביל הופך לגשר עילי המרחף בין צמרות העצים ויורד לתחנת השורשים.
אין לשביל התחלה וסוף ניתן להצטרף אליו בכל אחת מנקודות המפגש עם הגן.
שביל התגליות מעבר להיותו חוויתי, מסקרן, מקום להתבוננות על תופעות הגן תוך אפשרות למשחק לאורך עונות השנה. מהווה פלטפורמה לגן להדרכות, לפעילויות משתנות, בעונות השנה ובשעות היום השונות שמושכות קהל עצום .