שביל יהוד

שביל יהוד

מערכת שבילי טבע ייחודית, הנקשרת בסכמת כוכב, מהשטחים הפתוחים שמחוץ ליהוד, נחלים ושטחי חקלאות, אל לבה. שבילי הטבע קושרים אל מערכות שטחים פתוחים במרחב ובעצם "מושכים" את החוץ פנימה, אל העיר. מערכת שבילי הטבע נטווית ונשזרת דרך שכונות מגורים, גנים ציבוריים ומבני חינוך וקהילה, קושרת בינם לבין עצמם. השבילים הם עולם ומלואו.. פריחות, פרפרים, שלוליות, חקר. פעילות של בתי ספר וחוויה יומיומית של עובר האורח. תפקידם של השבילים לקשור ולחבר, אבל בה בעת גורמים להולך בהם לעצור, להתבונן, לחוות.