תיאטרון גברעם, יד לחללי צוק איתן

תיאטרון גברעם, יד לחללי צוק איתן

בשולי יער גברעם ניצב נטוש זה עשרות שנים מבנה ייחודי של תאטרון פתוח, צופה אל נוף השדות. שיקומו, במסגרת פרויקט הנצחה לחללי צוק איתן, מבקש להפיח חיים במקום, להשיב לו את חשיבותו כגורם מאחד, משותף. הביקור באתר יהווה מוקד חי עבור פעילויות שונות במרחב היער.
את ההנצחה בחרנו למקם במוקד התאטרון. במקום אליו נישאות עיני המבקרים. ההנצחה יוצרת פעולה על מבנה התאטרון, משנה אותו, פותחת-פורצת אותו את הנוף. באמצעות פעולה זאת, הנוף החקלאי של שדות הנגב נושא משמעות כחלק אינטגרלי של ההנצחה. חוויית המבקר פתוחה לפרשנות אינדיבידואלית, החל בהגעה מן היער אל החלל הקולקטיבי של התאטרון, הפריצה הדרמטית אל הנוף והחוויה האינטימית ביער.