תל שלף, רחובות

תל שלף, רחובות

תל שלף שוכן במערב לעיר רחובות ובגבול מועצת גן רווה. השטח גובל בנחל גמליאל ממערב אשר לאורכו עצי אקליפטוס ותיקים וממזרח כביש 411. במרכז השטח שוכן התל אשר מוגבה מהמרחב בכ-18 מ' ומשקיף על כל האזור, נצפה מרחוק ועטוף בשטחי חקלאות.
התוכנית מציעה לנצל את תוואי השטח הטבעי, אשר הינו בעל חשיבות היסטורית ואקולוגית ומהווה תפר בין שולי העיר רחובות למרחב גן רווה. תכנון הפארק יוצר הדגשה של יחידות הנוף הקיימות בשטח תוך ניצול הטופוגרפיה הקיימת וזרימת הנחלים ליצירת בריכת איגום. בריכה זו תהווה מוקד משיכה לציפורים ובעלי חיים ועל ידי כך תיצור אתר טבע עירוני. בהיקף בריכת האיגום, יתוכננו עמדות מסתור ולימוד על בעלי החיים ואזורי ישיבה.
התל עצמו ישמש כפארק שהייה וקמפוס פתוח ללימודי חקלאות וטבע. תוכננו אזורי תצפית למרחב הפתוח והמבנים הקיימים מתחילת המאה ישופצו וינוצלו לטובת מרכז עירוני המשלב חינוך ולימוד. שביל טיול מעגלי באורך של כ- 2 ק''מ יעבור בכל אזורי הפארק, בריכת האיגום, על התל ובחלקים לאורכו של נחל גמליאל. אל השביל יתחברו שבילי משנה קטנים יותר שייקשרו בין האתר לשבילי אופניים אזוריים קיימים ומתוכננים.