התעלה המזרחית, עמק החולה

התעלה המזרחית, עמק החולה