פארק נחל גרר

פארק נחל גרר

פארק יער שרשרת הותיק שלאורך נחל גרר היווה משך עשרות שנים מקום בילוי ונופש, בעיקר לתושבי הנגב הצפוני. תכנית האב לנחל מבקשת לצאת מגבולות היער ולפתוח בפני המבקר את המרחב כולו: בתרונות לס, מצוקים, מרבדי פריחה וממצאים ארכיאולוגיים, כל אלה לאורך קטע-איתן של נחל גרר. התכנית נשענת על לימוד בתי הגידול הטבעיים ועל שימושים קיימים של חקלאות ונופש ומציעה פארק למגוון משתמשים וחוויות המקושר היטב לסביבתו הרחבה.