גן המושבה, ראשון לציון

גן המושבה, ראשון לציון

גן המושבה הוא גן של היסטוריה, קולקטיבית ואישית. הגן מספר את תולדות ראשון לציון. מימיו הראשונים, הגן בהשתנות מתמדת, עדות לאופנות תכנוניות ולצרכים משתנים. עבור תושבי העיר הוא גן אהוב, מקום של זיכרונות ילדות. התכנית להתחדשות גן המושבה מבקשת להחזיר לגן את מקומו כלב הפתוח של מרכז העיר.
ראשיתו של הגן במורשת החקלאית של ראשון לציון. הגן התהווה מתוך הנוף החקלאי של המושבה. הוא נמצא בלב ההיסטורי של ראשון לציון. מרחב הגן עשיר במבנים היסטוריים לשימור. גן המושבה מתחבר ישירות למרחב השימור בו פועל המוזיאון לתולדות ראשון לציון. כיום הגן נמצא בלב ראשון לציון. העיר השכילה לשמרו כ"אי ירוק" של שקט ופנאי בלב חיי היומיום העירוניים. הגן מתקיים בצד רחוב הרצל, הרחוב המסחרי הראשי של לב העיר. הצמידות להרצל מחזקת את מרכזיות הגן ואת הנגישות אליו. הנגישות לגן תעלה עם כניסת הרכבת הקלה אל לב העיר.
מיקומו של גן המושבה בלב העיר מהווה הזדמנות אך גם איום על הגן. לאורך השנים סבל הגן מהשפעות שוליים שונות שנגסו בו ושינו את מהותו. התחדשות הגן מחייבת הגדרה מחדש של מערכת היחסים שלו עם הדפנות, המסגרת העירונית. ההצעה שלנו מהווה פרשנות עכשווית לגן ההיסטורי. אנו מציעים התערבות מזוקקת, הנובעת מתוך זיהוי של מהות הגן והעצמתה. הכוונה אינה לשנות את סדרי בראשית של גן המושבה כי אם להוסיף רובד בן זמננו, לשזור מחרוזת של זיכרונות. חידוש הגן יהפוך אותו לעוגן של מורשת וחוויה, זיכרונות השזורים במרחב עכשווי וחי.